Connessione al server non riuscitaCannot select database. Error selecting data from keywords table.
Query: select * from godiolo_keywords where pagina='radici' and lingua='sv'

Home Page
VINGÅRDEN
PRODUKTER
VAR FINNS VI
SHOP
BILDER
KONTAKTER
NEWS
PRESS
  Agriturismen
VINGÅRDEN > VÅRA RÖTTER               
 Vilka vi är   Vinet  
Jordbruksföretaget Godioloär ett familjeföretag som producerar vin och olja med moderna metoder, men familjen Fiorini från Montepulciano , till vilken ägaren hör, har alltid producerat vin; om än tidigare endast för familjens behov.
Familjen ägnade sig förut först och främst åt byggnadsrestaurering.
Sedan 1500-talet har familjen funnit i Montepulciano och dess kunskaper om restaurering och vinproduktion har alltid förmedlats fr ån far till son.




Nonno Emilio Nonna Nataliana Zio Bep
Emilio al Carnevale Babbo Pietro
AZIENDA AGRICOLA GODIOLO | Via dell'Acqua Puzzola, 13 | 53045 | Montepulciano( Siena)
Cell +39 339 8567130 | Cell/wapp +39 338 5401070 | vino@godiolo.it | P.I.V.A. 01002430526